Životopis

Tisk PDF

Mé životní motto
"Hvězdné nebe nade mnou, mravní zákon ve mně." 

Mé politické motto 
"Nebát se a nekrást." 

V říjnu 2014 jsem byla do třetice zvolena zastupitelkou městské části Praha 1. Kandidovala jsem jako nezávislá, nominoval mne občanský spolek Pro Jedničku. Do voleb šli nezávislí kandidáti tohoto spolku společně se Stranou zelených, pod názvem ZELENÁ PRO JEDNIČKU. V předchozích dvou volebních obdobích (2006-2010 a 2010-2014) jsem byla zastupitelkou za Věci veřejné.

Jako zastupitelka se zabývám netransparentním hospodařením radnice Prahy 1, ale i každodenními problémy obyvatel této městské části - od nočního hluku přes nezákonné (pře)stavby či rušení potřebných obchodů až třeba po nebezpečí, jež znamenají vozítka segway na úzkých historických chodnících. 

V letech 2010-2013 jsem byla poslankyní Věcí veřejných za Středočeský kraj. 23. dubna 2012 jsem oznámila svou rezignaci na funkci místopředsedkyně sněmovny, kterou jsem zastávala od 24. června 2010 (o důvodech rezignace si můžete přečíst ZDE).

24. dubna 2012 jsem byla zvolena předsedkyní Poslaneckého klubu VV. Můj poslanecký mandát zanikl rozpuštěním sněmovny, jež prezident podepsal 28. 8. 2013. 

Členkou Věcí veřejných jsem byla téměř od jejich počátků. Dlouhá léta jsem byla jejich místopředsedkyní, před volebním sjezdem v únoru 2013 jsem však odmítla funkci ve vedení strany obhajovat (důvody ZDE). V květnu 2014 jsem se rozhodla z VV vystoupit (důvody ZDE).

* Jako místopředsedkyně PSP ČR jsem se chtěla zasadit o zjednodušení legislativy, zefektivnění jednacího řádu sněmovny. Prosadila jsem například změnu zákona o platech poslanců či změnu nesmyslně levné rekreace poslanců v objektech patřících sněmovně. I mým přičiněním byl přijat - dvaadvacet let po revoluci - zákon o uznání 3. odboje.
Počátkem února 2012 se mi podařilo prosadit ve sněmovně omezení imunity zákonodárců, zjednodušeně řečeno, byla by zrušena doživotní trestněprávní imunita poslanců, senátorů a ústavních soudců. Novelu bohužel o dva hlasy zamítl senát. Předložila jsem ji však sněmovně v červnu 2012 znovu.
A 20. března 2013 zrušení doživotní trestněprávní imunity poslanců, zákonodárců a ústavních soudců opravdu prošlo - poté, co jej v únoru 2013 schválila opět sněmovna - i senátem, což považuji za velký úspěch.

* Zabývala jsem se i municipálními zákony, například změnou Zákona o hlavním městě Praze.

* Z mé zkušenosti z komunální politiky v Praze 1 vyplývá, že jsou mi blízké například otázky památkové péče a kultury. Za neméně důležité jsem ve sněmovně považovala prosazení protikorupčních opatření. Ale třeba i změnu zákona o ochraně zvířat či boj proti hluku - drobným úspěchem bylo i srovnání hlukových hladin televizních pořadů a reklamy podle zákona, jehož jsem byla spolupředkladatelkou.

* Byla jsem členkou Organizačního výboru, Podvýboru pro přípravu novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, členkou Podvýboru pro územní rozvoj a financování veřejné správy, Podvýboru pro kulturu, Podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost a Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti. 

Proč jsem se rozhodla vstoupit do politického života 
Oslovila mě nejprve komunální politika, respektive to, jak v místě, kde žiji, nefungují elementární věci, jak „kamsi“ nekontrolovatelně mizí peníze z rozpočtu, zadávají se předražené zakázky, nebytové prostory se pronajímají za nevýhodných podmínek, jak se nebere ohled na zájmy obce a jejích obyvatel. Na celorepublikové úrovni to je to samé ve velkém – zadlužování státu, neprůhledné veřejné zakázky, nedořešená zdravotní a důchodová reforma… A na vše doplácejí občané. Nejprve mě bavilo o kauzách psát jako novinářka, ale pak jsem se rozhodla aktivně se zapojit do politiky a pokusit se vrátit jí zpátky její základní smysl jako služby občanům.

Jaké mám vzdělání

Vystudovala jsem religionistiku a dějiny náboženství na Universitě Karlově. Absolvovala jsem na téže vysoké škole i psychosociální studia, ukončila jsem je však těsně před státnicemi. V současnosti mám přerušené studium politologie a mezinárodních vztahů na Vysoké škole Cevro Institutu. 

Narodila jsem se 14. října 1977 v Praze.

_photo1

_photo2

_photo3

_photo4

_photo5Share